สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00012011 00012012 00012013
ISBN 9780133448825
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 658.787 W1981D 2014
ชื่อผู้แต่ง
 • Waller, Matthew A.
 • ชื่อเรื่อง
 • The definitive guide to inventory management : principles and strategies for the efficient flow of inventory across the supply chain / Council of Supply Chain Management Professionals, Matthew A. Waller and Terry L. Esper.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Principles and strategies for the efficient flow of inventory across the supply chain.
 • พิมพลักษณ์ New Jersey : Pearson Education, Inc. 2014.
  บรรณลักษณ์ xii, 195 pages : illustrations ; 24 cm.
  หมายเหตุ Includes bibliographical references and index.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Inventory control.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Esper, Terry L.
 • Waller, Matthew A.
 • The definitive guide to inventory management : principles and strategies for the efficient flow of inventory across the supply chain / Council of Supply Chain Management Professionals, Matthew A. Waller and Terry L. Esper.
 • Principles and strategies for the efficient flow of inventory across the supply chain.
 • Inventory control.
 • Esper, Terry L.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64713285  658.787 W1981D 2014 c.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  64236573  658.787 W1981D 2014 c.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  64732425  658.787 W1981D 2014 c.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10861]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold