สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011945
ISBN 9786164299771
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 519.5 ช685ท 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • ชูศรี วงศ์รัตนะ.
 • ชื่อเรื่อง
 • เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2562.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • คณิตศาสตร์สถิติ.
 • วิจัย.
 • สถิติ.
 • ชูศรี วงศ์รัตนะ.
 • เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ.
 • คณิตศาสตร์สถิติ.
 • วิจัย.
 • สถิติ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63577115  519.5 ช685ท 2562  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10842]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold