สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011943
ISBN 9786164492349
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.076 ป369 2563
ชื่อเรื่อง
 • ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC (Reading) / เขียนโดย อีคีแทก ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง, กานต์กัลป์ บุญเลิศเหมานนท์ ; บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อ.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • New TOEIC economy RC 1000 questions
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2563.
  หมายเหตุ TOEIC เปลี่ยนไปอย่างไร -- ตารางเทียบคะแนน RC -- ตารางบันทึกคะแนน RC -- RC Actual Test 01 -10 -- RC Actual Test เฉลย.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • โทอิก -- คู่มือเตรียมสอบ.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
 • การอ่าน -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ความเข้าใจในการฟัง -- ข้อสอบและเฉลย.
 • โทอิก.
 • โทอิก -- คู่มือเตรียมสอบ.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC (Reading) / เขียนโดย อีคีแทก ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง, กานต์กัลป์ บุญเลิศเหมานนท์ ; บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อ.
 • New TOEIC economy RC 1000 questions
 • โทอิก -- คู่มือเตรียมสอบ.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
 • การอ่าน -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ความเข้าใจในการฟัง -- ข้อสอบและเฉลย.
 • โทอิก.
 • โทอิก -- คู่มือเตรียมสอบ.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63750019  428.076 ป369 2563  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10840]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold