สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011919
ISBN 9780691191652
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 923 W436O 2019
ชื่อผู้แต่ง
 • Weitzman, Steven.
 • ชื่อเรื่อง
 • The Origin of the Jews: The Quest for Roots in a Rootless Age / Steven Weitzman.
 • พิมพลักษณ์ Princeton University Press, 2019.
  หมายเหตุ The scholarly quest to answer the question of Jewish origins The Jews have one of the longest continuously recorded histories of any people in the world, but what do we actually know about their origins? While many think the answer to this question can be found in the Bible, others look to archaeology or genetics. Some skeptics have even sought to debunk the very idea that the Jews have a common origin. Steven Weitzman takes a learned and lively look at what we know-or think we know-about where the Jews came from, when they arose, and how they came to be. He sheds new light on the assumptions and biases of those seeking answers-and the religious and political agendas that have made finding answers so elusive. Introducing many approaches and theories, The Origin of the Jews brings needed clarity and historical context to this enduring and divisive topic.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Politics, Philosophy and Social Sciences
 • Social Sciences
 • Multicultural Studies
 • Religion
 • Jewish Studies
 • History
 • Weitzman, Steven.
 • The Origin of the Jews: The Quest for Roots in a Rootless Age / Steven Weitzman.
 • Politics, Philosophy and Social Sciences
 • Social Sciences
 • Multicultural Studies
 • Religion
 • Jewish Studies
 • History
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63151384  923 W436O 2019  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10822]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold