สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011918
ISBN 9781524711641
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 639.2 U73O 2019
ชื่อผู้แต่ง
 • Urbina, Ian.
 • ชื่อเรื่อง
 • The Outlaw Ocean : Journeys Across the Last Untamed Frontier / Ian Urbina.
 • พิมพลักษณ์ New York : Alfred A. Knopf, 2019.
  หมายเหตุ Storming the Thunder, The Lone Patrol, A Rusty Kingdom, The Scofflaw Fleet, Adelaide's Voyage, Jail without Bars, Raiders of Lost Arks, The Middlemen, The Next Frontier, Sea Slavery, Waste Away, Fluid Borders, Armed and Dangerous, The Somali 7, Hunting Hunters
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Reference
 • Writing, Research and Publishing Guides
 • Urbina, Ian.
 • The Outlaw Ocean : Journeys Across the Last Untamed Frontier / Ian Urbina.
 • Reference
 • Writing, Research and Publishing Guides
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63387142  639.2 U73O 2019  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10821]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold