สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011792
ISBN 9786164150447
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 332.02401 ส818ค 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • สุนิติ ถนัดวณิชย์.
 • ชื่อเรื่อง
 • คู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา : เข้าใจง่าย ลดหย่อนได้จริง / สุนิติ ถนัดวณิชย์ ; บรรณาธิการ, วีระพล บดีรัฐ.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • คู่มือภาษีฉบับบุคคลธรรมดา : เข้าใจง่าย ลดหย่อนได้จริง
 • ภาษีฉบับบุคคลธรรมดา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562.
  หมายเหตุ Part I เรื่องที่ต้องรู้ก่อนวางแผนภาษี -- Part II กลยุทธ์บริหารภาษี -- Part III เรื่อง (ไม่น่า) เข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษี ภาษีเรื่องของใคร -- ภาษีเรื่องของอะไร -- บริหารภาษีเชิงรุก Proactive -- บริหารภาษีเชิงรับ Reaction
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Taxation
 • เรื่องที่ต้องรู้ก่อนวางแผนภาษี.
 • กลยุทธบริหารภาษี.
 • การเงินส่วนบุคคล
 • การวางแผนภาษี
 • การหักลดหย่อนภาษี.
 • ภาษี.
 • ภาษีเงินได้.
 • ภาษีเงินได้ -- การหักลดหย่อน.
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเรื่องของใคร -- ภาษีเรื่องของอะไร -- บริหารภาษีเชิงรุก Proactive -- บริหารภาษีเชิงรับ Reaction.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • วีระพล บดีรัฐ, บรรณาธิการ.
 • สุนิติ ถนัดวณิชย์.
 • คู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา : เข้าใจง่าย ลดหย่อนได้จริง / สุนิติ ถนัดวณิชย์ ; บรรณาธิการ, วีระพล บดีรัฐ.
 • คู่มือภาษีฉบับบุคคลธรรมดา : เข้าใจง่าย ลดหย่อนได้จริง
 • ภาษีฉบับบุคคลธรรมดา
 • Taxation
 • เรื่องที่ต้องรู้ก่อนวางแผนภาษี.
 • กลยุทธบริหารภาษี.
 • การเงินส่วนบุคคล
 • การวางแผนภาษี
 • การหักลดหย่อนภาษี.
 • ภาษี.
 • ภาษีเงินได้.
 • ภาษีเงินได้ -- การหักลดหย่อน.
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเรื่องของใคร -- ภาษีเรื่องของอะไร -- บริหารภาษีเชิงรุก Proactive -- บริหารภาษีเชิงรับ Reaction.
 • วีระพล บดีรัฐ, บรรณาธิการ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63485320  332.02401 ส818ค 2562  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10701]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold