สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011705
ISBN 9781933189109
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.1346 A298 2007
ชื่อเรื่อง
 • Aircraft Corrosion Control Guide.
 • พิมพลักษณ์ Weyers Cave, VA : Avotek Information Resources, 2007.
  ผู้แต่งเพิ่ม
 • Ian McCloskey, editor.
 • Aircraft Corrosion Control Guide.
 • Ian McCloskey, editor.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63422165  629.1346 A298 2007  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10644]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold