สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011636
ISBN 9789400737655
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629 D136O 2012
ชื่อผู้แต่ง
 • Dalamagkidis, Konstantinos.
 • ชื่อเรื่อง
 • On Integrating Unmanned Aircraft Systems into the National Airspace System : Issues, Challenges, Operational Restrictions, Certification, and Recommendations / Konstantinos Dalamagkidis, Kimon P. Valavanis, and Les A. Piegl.
 • ครั้งที่พิมพ์ 2nd ed.
  พิมพลักษณ์ London : Springer, 2012.
  หมายเหตุ This book presents, in a comprehensive way, current unmanned aviation regulation, airworthiness certification, special aircraft categories, pilot certification, federal aviation requirements, operation rules, airspace classes and regulation development models.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Aircraft.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Valavanis, Kimon P.
 • Piegl, Les A.
 • Dalamagkidis, Konstantinos.
 • On Integrating Unmanned Aircraft Systems into the National Airspace System : Issues, Challenges, Operational Restrictions, Certification, and Recommendations / Konstantinos Dalamagkidis, Kimon P. Valavanis, and Les A. Piegl.
 • Aircraft.
 • Valavanis, Kimon P.
 • Piegl, Les A.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63099164  629 D136O 2012  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10588]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold