สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011407
ISBN 9789740327257
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.436 ป254ท 2553
ชื่อผู้แต่ง
 • ประณต กุลประสูตร.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีเครื่องยนต์ดีเซล / ประณต กุลประสูตร.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
  หมายเหตุ ลักษณะสำคัญและหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล -- โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล -- สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล -- ระบบไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล -- เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล -- ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล -- ห้องเผาไหม้และกระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล -- สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล -- ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซล -- ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล -- ประวัติวิวัฒนาการของเครื่องยนต์ดีเซล -- ตารางแปลงหน่วย
  หัวเรื่องทั่วไป
 • เครื่องยนต์ดีเซล
 • เครื่องยนต์ดีเซล -- ระบบเชื้อเพลิง
 • รถยนต์ -- ระบบเชื้อเพลิง
 • เครื่องยนต์.
 • เครื่องยนต์ดีเซล.
 • เครื่องยนต์เบนซิน
 • ปิโตรเลียม
 • ยานยนต์ -- ระบบเชื้อเพลิง.
 • ยานยนต์--ระบบเชื้อเพลิง
 • ประณต กุลประสูตร.
 • ทฤษฎีเครื่องยนต์ดีเซล / ประณต กุลประสูตร.
 • เครื่องยนต์ดีเซล
 • เครื่องยนต์ดีเซล -- ระบบเชื้อเพลิง
 • รถยนต์ -- ระบบเชื้อเพลิง
 • เครื่องยนต์.
 • เครื่องยนต์ดีเซล.
 • เครื่องยนต์เบนซิน
 • ปิโตรเลียม
 • ยานยนต์ -- ระบบเชื้อเพลิง.
 • ยานยนต์--ระบบเชื้อเพลิง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62490603  621.436 ป254ท 2553  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10414]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold