สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011379
ISBN 9781498776554
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.132 S126A 2017
ชื่อผู้แต่ง
 • Sadraey, Mohammad h.
 • ชื่อเรื่อง
 • Aircraft performance : an engineering approach / Mohammad H. Sadraey.
 • พิมพลักษณ์ Boca Raton, FL : CRC Press, 2017.
  หมายเหตุ 1. Atmosphere -- 2. Equations of motion -- 3. Drag force and drag coefficient -- 4. Engine performance -- 5. Straight-level flight : jet aircraft -- 6. Straight-level fight : propeller-driven aircraft -- 7. Climb and descent -- 8. Takeoff and landing -- 9. Turn performance and flight maneuvers -- 10. Aircraft performance analysis using numerical methods and MATLAB.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Aerodynamics.
 • Airplanes -- Performance.
 • Sadraey, Mohammad h.
 • Aircraft performance : an engineering approach / Mohammad H. Sadraey.
 • Aerodynamics.
 • Airplanes -- Performance.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62006571  629.132 S126A 2017  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10389]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold