สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011322 00011323 00011324 00011325 00011326 00011327 00011328 00011329 00011330 00011331
ISBN 9780470754368
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.13252 A434P 2009
ชื่อผู้แต่ง
 • Allerton, David.
 • ชื่อเรื่อง
 • Principles of Flight Simulation / David Allerton.
 • พิมพลักษณ์ Chichester, U.K. : Wiley, 2009.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • FLIGHT SIMULATORS -- MATHEMATICS.
 • Allerton, David.
 • Principles of Flight Simulation / David Allerton.
 • FLIGHT SIMULATORS -- MATHEMATICS.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62161129  629.13252 A434P 2009  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  62218168  629.13252 A434P 2009 c.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  62668583  629.13252 A434P 2009 c.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   4. [ ขอจอง ]  62533253  629.13252 A434P 2009 c.4  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   5. [ ขอจอง ]  62632283  629.13252 A434P 2009 c.5  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   6. [ ขอจอง ]  62291188  629.13252 A434P 2009 c.6  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   7. [ ขอจอง ]  62219934  629.13252 A434P 2009 c.7  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   8. [ ขอจอง ]  62763727  629.13252 A434P 2009 c.8  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   9. [ ขอจอง ]  62013967  629.13252 A434P 2009 c.9  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   10. [ ขอจอง ]  62521497  629.13252 A434P 2009 c.10  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10381]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold