สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011243
ISBN 9786160831753
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.0076 ส848ท 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • สุรชัย รอดงาม.
 • ชื่อเรื่อง
 • TOEIC ปัง! grammar เป๊ะ! / สุรชัย รอดงาม.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
  หมายเหตุ Part of speech -- Word forms & word building -- Sentence structures -- Subject & verb agreement -- Conditional sentences (If-clause) -- Relative clauses -- Comparison of adjective & adverb -- Collocations -- Tenses -- Word choice & confusing words -- TOEIC incomplete sentences -- TOEIC word formation quizzes -- TOEIC collocations quizzes.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Test of English for International Communication.
 • โทอิก.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ.
 • สุรชัย รอดงาม.
 • TOEIC ปัง! grammar เป๊ะ! / สุรชัย รอดงาม.
 • Test of English for International Communication.
 • โทอิก.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62454748  428.0076 ส848ท 2561  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10318]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold