สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011054
ISBN 9786161829964
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 650.1 ม861ท 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • แมคคอร์ด, แพตตี้
 • ชื่อเรื่อง
 • ทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง / แพตตี้ แมคคอร์ด ; วิกันดา จันทร์ทองสุข, ผู้แปล.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562.
  หมายเหตุ บทนำ วิถีการทำงานแบบใหม่--บทที่หนึ่ง แรงจูงใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการได้ร่วมทำให้เสร็จ--บทที่สอง พนักงานทุกคนควรเข้าใจธุรกิจที่ตัวเองทำ--บทที่สอง พนักงานทุกคนควรเข้าใจธุรกิจที่ตัวเองทำ--บทที่สาม คนเราไม่ชอบให้ใครโกหกและปั่นหัว--บทที่สี่ ถกเถียงกันอย่างดุเดือด--บทที่ห้า สร้างบริษัท วันนี้ให้เป็นบริษัทที่คุณอยากอยู่ใน วันหน้า--บทที่หก บางคนก็เก่ไปเสียทุกงาน--บทที่เจ็ด จ่ายให้พนักงานตามค่าที่ คุณเห็นควร--บทที่แปด ศิลปะขอการจากลาด้วยดี--บทสรุป--ขอขอบคุณ--ประวัติผู้เขียน
  หัวเรื่องทั่วไป
 • NETFLIX
 • การจัดการธุรกิจ
 • การบริหารงาน
 • ความสำเร็จทางธุรกิจ
 • ความคิดและการคิด
 • แมคคอร์ด, แพตตี้
 • ทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง / แพตตี้ แมคคอร์ด ; วิกันดา จันทร์ทองสุข, ผู้แปล.
 • NETFLIX
 • การจัดการธุรกิจ
 • การบริหารงาน
 • ความสำเร็จทางธุรกิจ
 • ความคิดและการคิด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62828714  650.1 ม861ท 2562  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10143]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold