สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010983
ISBN 9789740215578
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 128 น515อ 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • นำชัย ชีววิวรรธน์.
 • ชื่อเรื่อง
 • อย่าชวนเธอไปดูหนังรัก / นำชัย ชีววิวรรธน์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มติชน, 2560.
  หมายเหตุ รัก โลก โกรธ กลัว -- สมองที่รัก -- พฤติกรรมชวนอึ้ง
  หัวเรื่องทั่วไป
 • มนุษย์.
 • พฤติกรรมมนุษย์.
 • อารมณ์.
 • นำชัย ชีววิวรรธน์.
 • อย่าชวนเธอไปดูหนังรัก / นำชัย ชีววิวรรธน์.
 • มนุษย์.
 • พฤติกรรมมนุษย์.
 • อารมณ์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62223116  128 น515อ 2560  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10081]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold