สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010911 00011233 00011234
ISBN 9781619543331
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.132 D972A 2016
ชื่อผู้แต่ง
 • Dusenbury, Mark.
 • ชื่อเรื่อง
 • Aerodynamics for Aviators / Mark Dusenbury.
 • พิมพลักษณ์ 2016.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Aerodynamics--Textbooks.
 • Airplanes--Piloting--Textbooks.
 • Airplanes--Performance--Textbooks.
 • Dusenbury, Mark.
 • Aerodynamics for Aviators / Mark Dusenbury.
 • Aerodynamics--Textbooks.
 • Airplanes--Piloting--Textbooks.
 • Airplanes--Performance--Textbooks.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62324165  629.132 D972A 2016  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  62758032  629.132 D972A 2016 c.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  62088773  629.132 D972A 2016 c.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10022]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold