สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010894
ISBN 9789749941065
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.3192 จ755ท 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • เจษฎา ชินรุ่งเรือง.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น / เจษฎา ชินรุ่งเรือง.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
  หมายเหตุ บทนำ : วิศวกรรมไฟฟ้าและทฤษฎีวงจร -- วงจรตัวต้านทาน -- การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน -- ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า -- วงจรอันดับหนึ่ง RL และ RC -- วงจรอันดับสอง RLC -- การวิเคราะห์ผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวแบบไซนูซอยด์ -- กำลังไฟฟ้าที่สถานะอยู่ตัวแบบไซนูซอยด์ -- วงจรสามเฟสสมดุล -- ภาคผนวก : หน่วยเอสไอและปริมาณทางไฟฟ้า ; เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ; จำนวนเชิงซ้อน
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ไฟฟ้า.
 • วงจรไฟฟ้า -- แบบฝึกหัด.
 • วงจรไฟฟ้า
 • เจษฎา ชินรุ่งเรือง.
 • ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น / เจษฎา ชินรุ่งเรือง.
 • ไฟฟ้า.
 • วงจรไฟฟ้า -- แบบฝึกหัด.
 • วงจรไฟฟ้า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62191233  621.3192 จ755ท 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10007]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold