สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 090920s25-? th 000 0 tha d
 016
|a 00000002
 082
04 |a 294.308 |b ท236 [25-?]
 245
00 |a ทศบารมีพระจันทกุมาร
 260
|a กรุงเทพฯ : |b ธรรมสภา, |c ม.ป.ป.
 300
|a หน้า
 650
7 |a ทศบารมี
7 |a พระจันทกุมาร
 
(ทรัพยากรถูกจำหน่าย)

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32200934323676 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   294.308 ท236 [25-?]  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold