สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00997nam 2200313 a 4500
 008 090917s2543 th md o000 0 tha d
 016
|a 00000986
 020
|a 9743334327
 082
04 |a 302.2244 |b ภ483 2543
 245
10 |a ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / |c อวยพร พานิช ... [และคนอื่น ๆ]
 260
|a กรุงเทพฯ : |b สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |c 2543.
 300
|a 362 หน้า : |b ภาพประกอบ, ตาราง.
 650
7 |a การสื่อทางภาษา.
7 |a การสื่อสาร.
7 |a ภาษา.
7 |a การเขียน
7 |a การสื่อข่าวและการเขียนข่าว.
 700
0 |a อวยพร พานิช.

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32200970949076 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   302.2244 ภ483 2543  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold