สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00841nam 2200253 a 4500
 008 100614s2542 th m i000 0 tha
 016
|a 00000865,ฉ.1
|a 00000866,ฉ.2
 020
|a 9743332391
 082
04 |a อ 350.0003 |b ต391ศ 2542
 100
0 |a ติน ปรัชญพฤทธิ์
 245
10 |a ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ / |c ติน ปรัชญพฤทธิ์
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 4.
 260
|a กรุงเทพฯ : |b สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |c 2542.
 300
|a 429 หน้า.
 650
7 |a รัฐประศาสนศาสตร์ |x พจนานุกรม
7 |a รัฐประศาสนศาสตร์ |x ศัพท์บัญญัติ.

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32200918505818 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   อ 350.0003 ต391ศ 2542 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
 2. [ ขอจอง ]  32200998947852 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   อ 350.0003 ต391ศ 2542 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold