สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 100706s th 000 0 tha d
 016
|a 00004631
|a 00004632
|a 00004633
|a 00004634
 020
|a 9745344702
 082
|a 495.182495911 |b ย116ภ 2544
 100
|a เหยิน จิ่งเหวิน
 245
|a ภาษาจีนระดับต้น 1 / |c เหยิน จิ่งเหวิน
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 1
 260
|a กรุงเทพฯ : |b ซีเอ็ดยูเคชั่น, |c 2544.
 300
|a 237 หน้า. + |e ซีดี-รอม
 650
7 |a ภาษาจีนกลาง |x ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
7 |a ภาษาจีนกลาง |x บทสนทนาและวลี.

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32201052925870   495.182495911 ย116ภ 2544 ล.1  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
 2. [ ขอจอง ]  32201030981070 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   495.182495911 ย116ภ 2544 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
 3. [ ขอจอง ]  32201056587692 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   495.182495911 ย116ภ 2544 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
 4. [ ขอจอง ]  32201098789230 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   495.182495911 ย116ภ 2544 ล.1 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold