สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00490nam 2200181 a 4500
 008 091018s2536 th md e000 0 tha
 016
|a 00002428
 020
|a 9745096164
 082
04 |a 621.902 |b ว841ท 2536
 100
0 |a วีระชัย รัตนไชย.
 245
10 |a ทฤษฎีเครื่องกล / |c วีระ รัตนไชย.
 260
|a กรุงเทพฯ : |b ซีเอ็ดยูเคชั่น, |c 2536.
 300
|a 214 หน้า : |b ภาพประกอบ, ตาราง.
 650
7 |a เครื่องมือกล
7 |a เครื่องจักรกล

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32200916385818 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   621.902 ว841ท 2536 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold