สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00908nam 2200301 a 4500
 008 091014s2544 th m e000 0 tha d
 016
|a 00002333,ล.2
 020
|a 9745344036
 082
04 |a 621.382 |b ค951อ 2544
 100
0 |a โคทม อารียา.
 245
10 |a อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 / |c โคทม อารียา.
 260
|a กรุงเทพฯ : |b ซีเอ็ดยูเคชั่น, |c 2544.
 300
|a 1 เล่ม : |b ภาพประกอบ ; |c 26 ซม.
 650
7 |a อิเล็กทรอนิกส์
7 |a อิเล็กทรอินกส์กำลัง

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32200914703870 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   621.382 ค951อ 2544 ล.2  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold