สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00507nam 2200193 a 4500
 008 090929q25492545th m o000 0 tha d
 016
|a 00001572,ฉ.1
|a 00001573,ฉ.2
|a 00001574,ฉ.3
 020
|a 9742121559
 082
04 |a 629.25 |b น169ท 2549
 100
0 |a นพดล คำมณี
 245
10 |a ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น / |c นพดล คำมณี
 260
|a กรุงเทพฯ : |b ซีเอ็ดยูเคชั่น, |c 2549.
 300
|a 173 หน้า : |b ภาพประกอบ.
 650
7 |a เครื่องยนต์
7 |a เครื่องยนต์ |x คู่มือ

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32200956305270   629.25 น169ท 2549 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
 2. [ ขอจอง ]  32200910945272 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   629.25 น169ท 2549 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
 3. [ ขอจอง ]  32200958943430 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   629.25 น169ท 2549 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold