สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00610nam 2200229 a 4500
 008 091125s2544 th m d o000 0 tha
 016
|a 00001469
 020
|a 9748123642
 082
04 |a อ 340.03 |b ร421ศ 2544
 110
2 |a ราชบัณฑิตยสถาน
 245
10 |a ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ - ไทย / |c ราชบัณฑิตยสถาน
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 2.
 260
|a กรุงเทพฯ : |b ราชบัณฑิตยสถาน, |c 2544.
 300
|a 672 หน้า.
 650
7 |a นิติศาสตร์ |x คำศัพท์
7 |a นิติศาสตร์ |x พจนานุกรม

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  32200932729412 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   อ 340.03 ร421ศ 2544  ให้บริการ  ไม่ได้
 ประเภท : อ้างอิง | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold