สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 
 008 200318 th 000 0 tha d tha d
 016
|a 00011788
 020
|a 9780241386682
 040
|a Civil Aviation Training Center Library
 082
|a 658.1 B277T 2019
 100
|a Barron, Jason.
 245
|a The Visual MBA : A Quick Guide to Everything You’ll Learn in Two Years of Business School / Jason Barron.
 260
|a London : Penguin Books, |c 2019.
 500
|a If you want to succeed in business then an MBA programme is the best way to build expertise, knowledge and experience. But an MBA programme at any top school is an enormous investment in time, effort and money. In The Visual MBA, Jason Barron offers a radical solution, explaining all key business school concepts through illustrations. When Barron started his MBA course, he decided to draw all his notes so that other people could benefit from them. And it's a good thing he did, because research shows that more than 65
o f us are visual learners and that our brains process illustrations 60,000 times faster than text. From Marketing, Ethics and Accounting to Organisational Behaviour, Finance, Operations and Strategy, The Visual MBA distils the most important principles of an MBA into an accessible, informative and easily-digestible guide.
 650
|a Management |x Leadership
|a Business |x Money
 856
|z

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  63072944  658.1 B277T 2019  ณศักต์ จันทร์เจริญ
 ยืม 27/01/2564
 คืน 16/2/2564
 ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold