สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 
 008 s th 000 0 tha d
 016
|a 00011335
|a 00011336
|a 00011337
 020
|a 9786164970588
 040
|a Civil Aviation Training Center Library
 082
|a 519.5 ส657ก 2562
 100
|a สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
 245
|a การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R = Data analysis using R program / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
 246
|a Data analysis using R program
 250
|a พิมพ์ครั้งแรก.
 260
|a กรุงเทพฯ : บริษัทจามจุรีโปรดักส์ จำกัด, |c 2562.
 500
|a โปรแกรม R -- การใช้งาน R Commander -- สถิติเชิงพรรณนา -- การสร้างฟังก์ชั่น -- การจำลองข้อมูล -- การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม -- การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม -- การทดสอบไคกำลังสอง -- การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม -- สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ -- การทดสอบความสัมพันธ์กันของตัวแปร -- การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย -- การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคุณ -- แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแปร -- แผนภูมิควบคุมสำหรับลักษณ์ -- ความสามารถของกระบวนการ
 650
|a การวิเคราะห์ข้อมูล
|a คณิตศาสตร์
|a โปรแกรม R
|a สถิติ |x การประมวลผลข้อมูล.
|a สถิติวิเคราะห์
 856
|z

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  62804212  519.5 ส657ก 2562  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
 2. [ ขอจอง ]  62573048  519.5 ส657ก 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
 3. [ ขอจอง ]  62819362  519.5 ส657ก 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold