สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 
 008 s th 000 0 tha d
 016
|a 00010959
 020
|a 9786161823221
 040
|a Civil Aviation Training Center Library
 082
|a 658.85 อ771ข 2561
 100
|a อีดงช็อล.
 245
|a ขายเนื้อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง = Sell a piece of meat like it's a Louis Vuitton / อีดงช็อล เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 4.
 260
|a กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, |c 2561.
 650
|a การขาย.
|a การขาย |x แง่จิตวิทยา.
|a การบริหารธุรกิจ.
|a ความสำเร็จทางธุรกิจ.
 856
|z

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  62078076  658.85 อ771ข 2561  ให้บริการ  ได้
 ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold