สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ย้อนกลับ

กรุณาเลือกภาษา

1. Bib. 7403. 10 ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์ = Leadership and strategic leaders / เนตร์พัณณา ยาวิราช.
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold