สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 136 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 101.   Organising effective training : how to plan and run successful courses and seminars / James Chalmers   c1996.  1
 102.   How to understand finance at work : a guide to better management and decisionmaking / Peter Marshall.   c1994.  1
 103.   Genius Weapons: Artificial Intelligence, Autonomous Weaponry, and the Future of Warfare / Louis A. Del Monte. / Del Monte, Louis A.   2018.  1
 104.   GMAT : how to prepare for the graduate management admission test / Eugene D. Jaffe and Stephen Hilbert.   c1998.  1
 105.   Investing in people : how to achieve higher standards and a competitive edge at work / Harley Turnbull.   c1996.  1
 106.   Grammar ไม่น่าเบื่อ / พจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์   2554.  1
 107.   Managing budgets & cash flows : how to set and achieve financial targets in an organisation / Peter Taylor.   c1996.  1
 108.   Mastering public speaking : how to prepare and deliver a successful speech or presentation / Anne Nicholls.   c1998.  1
 109.   Writing business letters : how to tackle your day-to-day business correspondence successfully / Ann Dobson.   c1996.  1
 110.   Greco-Roman ปัญญากรีก-โรมัน / ภิญโญ ไตรสุริยธรรม.   2559.  1
 111.   Glencoe advanced mathematical concepts : precalculus with applications / authors, Berchie Holliday .. [et al.]]   c2004.  1
 112.   GSM, switching, services, and protocols / J่org Ebersp่acher, Hans-J่org V่ogel, and Christian Bettstetter.   c1999.  1
 113.   Grammar and second language teaching : a book of readings / edited by William Rutherford, Michael Sharwood Smith.   c1988.  1
 114.   Gun camera : World War II : photography from allied fighters and bombers over occupied Europe / L. Douglas Keeney.   2000, c1999.  1
 115.   GROL + radar : FCC commercial radio license preparation study manual / by Gordon West with Pete Trotter and Eric Nichols. / West, Gordon.   2009.  1
 116.   GPRS and 3G wireless applications professional developer's guide / Christoffer Andersson.   c2001.  1
 117.   Using the internet : how to get started and find what you want for business, education, and pleasure / Graham Jones.   c1999.  1
 118.   Graphic design thinking : beyonk brainstorming / Ellen Lupton ; จุติพงศ์ ภูสุมาศ, แปล.   2557.  1
 119.   Global positioning systems, inertial navigation, and integration / Mohinder S. Grewal, Lawrence R. Weill, Angus P. Andrews.   c2001.  1
 120.   Global navigation for pilots : international flight techniques & procedures / by Dale De Remer and Donald W. McLean.   c1993.  1
 121.   Managing your first computer : how to perform core tasks and gain knowledge and confidence / Carol Dolman, Marcus Saunders.   c1999.  1
 122.   Managing your personal finances : how to achieve financial security and survive the shrinking welfare state / John Claxton.   c1998.  1
 123.   Delivering customer service : how to win a competitive edge through managing customer relationships successfully / Shelia Payne.   c1997.  1
 124.   Managing performance reviews : how to ensure your appraisals improve individual performance and organisational results / Nigel Hunt.   c1999.  1
 125.   Good afternoon San Francisco / Septembor, เขียน ; จิรพล รังสูงเนิน, ภาพประกอบ.   2553.  1
 126.   Great ideas : listening and speaking activities for students of American English, teaches's manual / Leo Jones and Victoria Kimbrough.   1993.  1
 127.   Conducting staff appraisals : how to manage the process for the benefit of both the organisation and its individual members / Nigel Hunt.   c1997.  1
 128.   Guru-Geo รวมพลคนโลจิสติกส์ : Logistics Case Study in Thailand 10 / อรุณ บริรักษ์   2553.  1
 129.   Grammar in use intermediate : self-study reference and practice for students of North American English / Raymond Murphy with William R. Smalzer.   2009.  1
 130.   Guide to the use of tables and formulas in Machinery's handbook, 24th edition / by John M. Amiss, Franklin D. Jones, and Henry H. Ryffel ; edited by Robert E. Green.   c1992.  1
 131.   Global Logistics โลจิสติกส์ธุรกิจข้ามแดน = Logistics Case Study in Thailand 13 / อรุณ บริรักษ์   2553.  1
 132.   Graphic Design Quiz Vol.1 : ออกแบบอย่างไรให้สวย ? / ทะนะกะ คุมิโกะ ; ณิชมน หิรัญพฤกษ์, แปล / คุมิโกะ, ทะนะกะ   2559.  1
 133.   Graphic Design Quiz Vol.2 : ออกแบบอย่างไรให้สวย ? / ทะนะกะ คุมิโกะ ; ณิชมน หิรัญพฤกษ์, แปล / คุมิโกะ, ทะนะกะ   2559.  1
 134.   Getting started in digital photography : from snapshots to great shots / คาร่า พริคานิค ; แปลโดย นิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์.   2557.  1
 135.   Graphic design school / ผู้เขียน David Dabner, Sandra Stewart, Eric Zempol ; ผู้แปล จุติพงศ์ ภูสุมาศ, สุวิสา แซ่อึ่ง.   2558.  1
 136.   Good works การบริหารการตลาดและองค์กรยุคใหม่ เพื่อโลกสดใส เพิ่มกำไรและความสำเร็จ / Philip Kotler, David Hessekiel \& Nancy R. Lee ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, แปล   2556.  1

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold