สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 74 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 51.   Essential grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / Raymond Murphy และศรีภูมิ อัครมาส   2558.  1
 52.   ไวยากรณ์อังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์ = Linguistic grammar of English / ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์.   2555.  1
 53.   เรียนอังกฤษไวยากรณ์ = English grammar / อนุชนา แสงรุ่ง ; บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ   2548.  1
 54.   ไวยากรณ์อังกฤษเป็นเร็ว 1 = English grammar 1 / อนุชนา แสงรุ่ง ; บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ   2548.  1
 55.   พูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง = Speak English 140 hours / อิสรีย์ แจ่มขำ, เรียบเรียง ; กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส. / อิสรีย์ แจ่มขำ.   2555.  1
 56.   รวมหลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ = English grammar complete book / ชำนาญ ศุภนิตย์, สุทิน พูลสวัสดิ์.   2558.  1
 57.   ภาษาอังกฤษสำหรับครู = English for language teachers / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   2540.  2
 58.   English@Work คู่มือมนุษย์ออฟฟิศ Speak English แบบมือโปร / Park Myung-Soo and Lee Jin-Kyn : เขียน ; ลัดดาวัลย์ สัตตธรรมกุล : แปล. / ปาร์ค, มยอง ซู.   2560.  1
 59.   คู่มือสอบ TOEIC เจาะศัพท์ออกสอบบ่อย ฉบับสมบูรณ์ / วโรดม วณิชศิลป์ ; บรรณาธิการ ภูมิ กาญจนพันธุ์. / วโรดม วณิชศิลป์.   2563.  1
 60.   สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 = Chartbook 1: Fundamentals of English grammar / Betty Schrampfer Azar ; [แปลและเรียบเรียง] บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์. / อาซาร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์.   2559.  1
 61.   Chartbook : สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 : Fundamentals of English grammar / Bettey Schrampfer Azar ;บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์, แปลและเรียบเรียง   2558.  3
 62.   Chartbook workbook : แบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 / Betty Scharampfer Azar ; บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์, แปลและเรียบเรียง   2546  1
 63.   คู่มือเก่งอังกฤษ พิชิตไวยากรณ์ ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง / ศิริพร โตพึ่งพงศ์, สุชาดา โตพึ่งพงศ์.   2559.  1
 64.   สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 2 = Chartbook 2 : understanding and using english grammar / Betty Schrampfer Azar ; บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์, แปลและเรียบเรียง. / อซาร์, เบ็ตตี้ สแครพเฟอร์.   2560.  1
 65.   สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 2 = Chart Book 2 Understanding and Using English grammar / เบตตี ซรัมพเฟอร์ อาซาร์ ; บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์,แปล.   2557.  1
 66.   เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน = Foundation English / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   2542.  1
 67.   รวมสำนวน วลี ถ้อยคำ ที่ควรเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมดัชนีคำ / ภิญญา สุวรรณฉาย   2545.  1
 68.   Chartbook : สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 / Betty Schrampfer Azar ; บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์ แปลและเรียบเรียง ; กินรี พัฒนกูร บรรณาธิการ.   2547.  3
 69.   Chartbook : สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 2 / Betty Schrampfer Azar ; บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์ แปลและเรียบเรียง ; กินรี พัฒนกูร บรรณาธิการ.   2547.  3
 70.   เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู = English for language teachers / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2540.  1
 71.   ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening) / เขียนโดย อีคีแทก ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง ; บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อ. /   2563.  1
 72.   Tense : เข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง / สุธิดา วิมุตติโกศล เรียบเรียงเนื้อหา ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ.   2549.  1
 73.   สนุกกับข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น = Learning English by the Nation / โดย กองบรรณาธิการนิตยสารเนชั่นจูเนียร์ ; edited by Andrew Biggs.   2543.  1
 74.   ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC (Reading) / เขียนโดย อีคีแทก ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง, กานต์กัลป์ บุญเลิศเหมานนท์ ; บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อ. /   2563.  1

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold