สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 74 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   เทคนิคพิชิต TU-GET / Post grad team.   2552.  1
 2.   Standard English grammar / สำราญ คำยิ่ง   2552.  1
 3.   Grammar Tests/ สุทิน พูลสวัสดิ์.   2556.  1
 4.   ทีเด็ดพิชิต Grammar / โดย PostGrad Team.   2552.  1
 5.   ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC / ดนัย วงษา. / ดนัย วงษา.   2558.  1
 6.   Fast-Track TOEIC reading / สุทิน พูลสวัสดิ์.   2553.  1
 7.   หายงงเรื่อง Tense / มาสเตอร์ เอ็น. / มาสเตอร์ เอ็น.   2558.  1
 8.   Test on TOEIC grammar & reading / ภานุ ปรัชญะวิสาล.   [2548?].  1
 9.   เตรียมสอบ IELTS = International English language testing system. / International English language testing system.   2554.  1
 10.   คัมภีร์ Tense ฉบับสมบูรณ์ / โทโรชิ.   2555.  1
 11.   Complete TOEIC test / ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์ / ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์   2559.  1
 12.   ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง / เศรษฐวิทย์. / เศรษฐวิทย์.   2555.  1
 13.   Redesigned TOEIC grammar & reading tests / ภาณุ ปรัชญะวิสาล.   [2553?]  1
 14.   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 / วัชรพร นิ่มนวล   2542.  1
 15.   พิชิต TOEIC 900++ / ผู้เขียน ณัฐวิกา วิริยา.   2557.  1
 16.   เตรียมสอบ TU-GET Thamasart english / สุทิน พูลสวัสดิ์   2547.  1
 17.   จับภาษามาหากิน = Impact expressions at work / เศรษฐวิทย์. / เศรษฐวิทย์.   2553.  1
 18.   รู้ทัน...สันดาน ลูกหลาน Tense / เฑียร ธรรมดา. / เฑียร ธรรมดา.   2554.  1
 19.   เจาะข้อสอบ TOEIC READING & GRAMMAR / ภาณุ ปรัชญะวิสาล   [2550].  1
 20.   เจาะๆ เน้นๆ tense + passive voice / ทิพย์ธิดา บุตรฉุย   2553.  1
 21.   Engenius ยอดมนุษย์พิชิต "Tense" / ณัฏฐพร องค์มรกต.   2550.  1
 22.   Grammar ไม่น่าเบื่อ / พจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์   2554.  1
 23.   เก่งอังกฤษกับ Mind Map Grammar / เอกชัย เกรียงโกมล.   2554.  2
 24.   พิชิตข้อสอบ TOEIC (Grammar tests : parts V-VI) / นเรศ สุรสิทธิ์   2552.  1
 25.   คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์ / นเรศ สุรสิทธิ์.   2558.  1
 26.   สุดยอดเทคนิคการเขียนเรียงความ / เศรษฐวิทย์. / เศรษฐวิทย์.   2558.  1
 27.   เก่งอังกฤษกับ Mind map grammar / โดย เอกชัย เกรียงโกมล.   2555.  2
 28.   Redesigned TOEIC vocabulary tests / กิตติ์ จิรติกุล, ภาณุ ปรัชญะวิสาล. / กิตติ์ จิรติกุล   [2553?].  1
 29.   Verbs กริยาล้วนๆ / ศุภวรรณ สุขประเสริฐ บรรณาธิการ   2550.  1
 30.   กิริยา 3 ช่อง = Irregular verbs / สำนักพิมพ์อักษราพิพัฒน์   ม.ป.ป.  1
 31.   Perfect English grammar / วศินีทิพย์ เรนวาลี, ศุภสิทธิ์ ลิ้มเจริญ.   2557.  1
 32.   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทางเลือก / อภินันท์ ตันติวัตนะ   2553.  1
 33.   TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก = Essential grammar for the TOEIC test / ธนภัทร ภวชโลทร.   2556.  1
 34.   เขียนอย่างไร ได้มาตรฐาน 2 = Standard written English / นารีรัตน์ บุญช่วย /   2558.  1
 35.   เขียนอย่างไร ได้มาตรฐาน 1 = Standard written English / นารีรัตน์ บุญช่วย. / นารีรัตน์ บุญช่วย.   2558.  1
 36.   [เวดบ] (กริยา) พร้อมด้วย [two-word verbs] / โดย นักวิชาการภาษาอังกฤษ   2539.  1
 37.   เอา Idioms และ Phrasal verbs มาใช้กันเถอะ = Essential idioms and phrasal verbs / เศรษฐวิทย์.   2558.  1
 38.   สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEFL โดยไม่ต้องแปลโจทย์ 2 / พนิตนาฏ ชูฤกษ์   2549.  1
 39.   ฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษ Step by step English / ม.ล. ฐนิสา ชุมพล.   2556.  1
 40.   พูดอังกฤษทั้งวันทั้งคืน = 24-hour English / ครูมอส ศรัณญู อินทร์อุริศ   2557.  1
 41.   เก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก = How to master English grammar / เรียบเรียงโดย เศรษฐวิทย์   2549.  1
 42.   สุดยอดเทคนิคพิชิต Redesigned TOEIC / กิตติ์ จิรติกุล, ภาณุ ปรัชญะวิสาล.   2553.  1
 43.   Understanding and using English grammar workbook : แบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 2 / Betty Schrampfer Azar   2546  1
 44.   English grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย / Raymond Murphy, เขียน ; ศรีภูมิ อัครมาส, แปล   2558.  2
 45.   พจนานุกรมรากศัพท์คำเสริมหน้า และ คำเสริมท้าย / ศรีทิพย์ เบญจาภา.   2544.  1
 46.   ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภท = English for all staff / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี   2543.  1
 47.   Dia-gram-mar : คู่มือสรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ทุกคนควรมี / พนิตนาฏ ชูฤกษ์. / พนิตนาฏ ชูฤกษ์.   2558.  1
 48.   อยากเก่งอังกฤษต้อง Keep It Short & Simple เป็น : net & text talk / บุญทรง คลอสเนอร์-เนเทิน   2546.  1
 49.   วิเคราะห์ศัพท์ ฉบับ TOEIC พิชิตคะแนนเท่าที่ต้องการ / มาณิยา วิเศษศิริ. / มาณิยา วิเศษศิริ.   2558.  1
 50.   ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย = English for research writing / กันยารัตน์ เกตุขำ.   2556.  2

12NextLast ... 2
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold