สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 21 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ในเวลา / แรคำ ประโดยคำ   c2553.  1
 2.   บ้านเก่า / โชคชัย บัณฑิต   2553.  1
 3.   โองการแช่งน้ำ = Ong-Kan Chaeng Nam / by Michael Wright.   2543.  1
 4.   ตามรอยสุนทรภู่ / เจนจบ ยิ่งสุมล   2543.  1
 5.   ม้าก้านกล้วย / ไพวรินทร์ ขาวงาม   2553.  1
 6.   บทกวีแห่งรักแท้ / ก้องภพ รื่นศิริ   2550.  1
 7.   ฉันทศาสตร์ไทย / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.   2541.  1
 8.   แม่น้ำรำลึก / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์   2552.  1
 9.   ใบไม้ที่หายไป / จิระนันท์ พิตรปรีชา.   2555.  1
 10.   เพื่อนแก้วคำกาพย์ / ศิวกานท์ ปทุมสูติ   2539.  1
 11.   ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ / เสถียร จันทิมาธร   2543.  1
 12.   เพียงความเคลื่อนไหว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.   2555.  1
 13.   ภูมิพลมหาราชคำฉันท์ / พระภิกษุปรัชญา อภิวํโส (สร้อยประดิษฐ์)   2542.  1
 14.   สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง / ครูทอม คำไทย.   2559.  1
 15.   โลกในดวงตาข้าพเจ้า : รวมบทกวีรางวัลซีไรต์ประจำปี 2550 / มนตรี ศรียงค์   2550.  1
 16.   ดอกแก้ว : รวมบทกวีอันเนื่องมาจากแรงดาลใจแห่งรัก / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ   2550.  1
 17.   พุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ = Buddha Dharma in modern Thai poetry / สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา.   2544.  1
 18.   รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ / พระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.   2558.  1
 19.   ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / คณะอนุกรรมการจัดทำจดหมายและจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก   2539.  1
 20.   ม้าก้านกล้วย : ควบม้าชีวิตฝันแรมนิราศชีวิตจริง / ไพวรินทร์ ขาวงาม ; บุญร่วม บุญเลิง, วาดภาพประกอบ   2555.  1
 21.   6 ทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีรัตนโกสินทร์ / อรุณ เวชสุวรรณ และบังอร เวชสุวรรณ รวบรวมและเรียบเรียง.   [25-?].  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold