สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 9 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Doing research in the real world / David E. Gray. / Gray, David e.   2014.  1
 2.   Statistics for business / Joseph G. Monks and Byron L. Newton.   c1988.  1
 3.   Applied statistics / John Neter, William Wasserman and G.A. Whitmore.   c1988.  1
 4.   Research methodology : a step by step guide for beginners / Ranjit Kumar. / Kumar, Ranjit   2014.  1
 5.   Statistics for social data analysis / George W. Bohrnstedt and David Knoke.   c1988.  1
 6.   The Origin of the Jews: The Quest for Roots in a Rootless Age / Steven Weitzman. / Weitzman, Steven.   2019.  1
 7.   Mathematics for business, life sciences, and social sciences / Abe Mizrahi and Michael Sullivan.   c1993.  1
 8.   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการทางสำนึก / วรรณดี สุทธินรากร. / วรรณดี สุทธินรากร.   2560.  1
 9.   เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย : แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ / ชูศรี วงศ์รัตนะ. / ชูศรี วงศ์รัตนะ.   2560.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold