สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 15 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Active listening 1 / Steven Brown   2007.  1
 2.   Active listening 3 / Steven Brown   2007.  1
 3.   Organizational knoledge in the making / Patriotta, Gerardo   2001.  2
 4.   Design for how people learn / Julie Dirksen. / Dirksen, Julie.   2016.  1
 5.   The conditions of learning / Robert M. Gagne.   1970.  1
 6.   Active listening 2 / Steve Brown, Dorolyn Smith.   2008.  1
 7.   Organizational knoledge in the making.../ Gerardo Patriotta   2003.  1
 8.   Active listening : teachers manual 2 / Steven Brown, Dorolyn Smith.   2008.  2
 9.   Active listening : teachers manual 3 / Steven Brown, Dorolyn Smith.   2007.  2
 10.   Organizational knowledge : learning / Silvia Gherardi ; with the collaboration of Davide Nicolini   2005.  1
 11.   ที่นี่... e-learning / โปรดปราน พิตรสาธร... [และคนอื่นๆ]   2545.  1
 12.   สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์ / อาณัติ รัตนถิรกุล. / อาณัติ รัตนถิรกุล.   2553.  1
 13.   จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ / ศรีเรือน แก้วกังวาล   2548.  1
 14.   การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา = Problem - based learning / บรรณาธิการ Basanti Majumdar, พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์   2544.  1
 15.   การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ = Building the learning organization / Michael J. Marquardt ; ผู้แปล, กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์; ผู้เรียบเรียง, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. / มาร์ควอดต์, ไมเคิล เจ.   2557.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold