สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 261 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   TOEFL iBT premier /   2015.  1
 2.   Longman language activator /   2002.  2
 3.   Longman wordwise dictionary /   2001.  1
 4.   Oxford essential dictionary. /   2006.  1
 5.   Oxford pocket English IDIOM   1997.  1
 6.   The new Webster's dictionary /   c1993.  1
 7.   75 readings : an anthology.   c1993.  1
 8.   Oxford pocket english grammar /   1999.  1
 9.   Business English / Roger Owen   c1993.  4
 10.   Collins COBUILD IELTS dictionary. /   2015.  1
 11.   Discussions that work / Penny Ur   1989.  1
 12.   Official TOEFL iBT tests with audio. /   2013.  1
 13.   Oxford advanced learner's dictionary. / Hornby, Albert Sydney.   2005.  1
 14.   The official guide to the TOEFL test. /   2012.  1
 15.   Reading for IELTS / Els Van Geyte.   2011.  1
 16.   Speaking for IELTS / Karen Kovacs.   2011.  1
 17.   Grammar in context 1 / Sandra N Elbaum. / Elbaum, Sandra n.   2016.  1
 18.   Grammar in context 2 / Sandra N Elbaum. / Elbaum, Sandra n.   2010.  1
 19.   Grammar in context 3 / Sandra N Elbaum. / Elbaum, Sandra n.   2016.  1
 20.   Practical English Usage / Michael Swan. / Swan, Michael.   2016.  1
 21.   Longman dictionary of American English. /   2004.  1
 22.   6 practice tests for the IELTS. / Kaplan. /   2017.  1
 23.   TOEIC vocabulary prep / Kim Bowers , etc. /   2015.  1
 24.   Writing essays / Tragarn Kalchayanant   2009.  1
 25.   McDougal, Littell English / Purple Level   c1989.  1
 26.   Writing paragraphs / Tragarn Kalchayanant   2010.  1
 27.   Oxford practice tests for the TOEIC test 1 /   2001.  1
 28.   Techniques in testing / Harold S. Madsen.   1983.  1
 29.   Practice tests for IELTS / Travis, Peter.   2013.  1
 30.   Oxford preparation course for the TOEIC test   2006. 19   4
 31.   Pass key to the TOEFL iBT / Pamela J. Sharpe. / Sharpe, Pamela j.   2016.  1
 32.   English made easy / Bernadine P. Branchaw.   1993.  1
 33.   Modern American English / Robert J. Dixson.   1981.  1
 34.   Writing is critical action / Tilly Warnock.   c1989.  1
 35.   Ready for ielts : coursebook / Sam McCarter.   2010.  1
 36.   English pronunciation in use / Mark Hancock.   2008.  1
 37.   Essential words for the IELTS / Lin Lougheed.   2014.  1
 38.   Pilot's pocket decoder / Christopher J. Abbe.   c1998.  1
 39.   Grammar for IELTS / Fiona Aish, Jo Tomlinson.   2012.  1
 40.   Steck-Vaughn spelling / John R. Pescosolido   c1984.  1
 41.   Aviation english for icao compliance : student / Emery, Henry.   2008.  2
 42.   The Newbury House dictionary of American English. /   c2000.  1
 43.   Composition through grammar 2 / Muriel Higgins   c1988.  1
 44.   English in workshop practice / Alan Mountford.   1975.  1
 45.   Presenting facts and figures / David Kerridge.   c1989.  1
 46.   Barron's TOEIC practice exams / Lin Lougheed. / Lougheed, Lin.   2018.  1
 47.   More practice for the TOEIC test / Lin Lougheed   1993.  1
 48.   My storybook dictionary / Grolier Incroporated.   1999.  2
 49.   My storybook dictionary / Grolier Incroporated.   1999.  2
 50.   English idioms and how to use them / Milon Nandy   1994.  1

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold