สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 20 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Thai for Travelers / Benjawan Poomsan Becker   2006.  1
 2.   Me myself, and the movies / Christopher Wright.   2550.  1
 3.   English in airline business / Lertporn Parasakul.   2010.  1
 4.   Be my guest : English for the hotel industry / Francis O'Hara   2005.  1
 5.   Communicative English for social science students / Rabieb Nakalasin   1997.  1
 6.   Flightpath : Aviation English for Pilots and ATCOs, student's book / Philip Shawcross. / Shawcross, Philip.   2011.  1
 7.   Flightpath : Aviation English for Pilots and ATCOs : teacher's book / Philip Shawcross. / Shawcross, Philip.   2011.  1
 8.   High season : English for the hotel and tourist industry / Keith Harding & Paul Henderson   2003.  2
 9.   ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง / เศรษฐวิทย์. / เศรษฐวิทย์.   2555.  1
 10.   Lyou Han yu = Chinese for tourism / Yao shujun bian zhu; Pan Hua fan yi; Zhang Chi, Zhang Chao cha tu.   2004.  2
 11.   Lyou Han yu = Chinese for tourism / Yao shujun bian zhu; Pan Hua fan yi; Zhang Chi, Zhang Chao cha tu.   2004.  2
 12.   สนทนาภาษาอังกฤษ 1000 ประโยค / แสงระวี ทองดี   2548.  1
 13.   English for international tourism : pre-intermediate students' book / Iwanna Dubicka and Margaret O'Keeffe.   c2003.  1
 14.   เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน / Finman และณัฐวิภา วิริยา. / ฟินแมน.   2558.  1
 15.   เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 1 / วราลี สิทธิจินดาวงศ์   2546.  1
 16.   เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 2 / วราลี สิทธิจินดาวงศ์   2546.  1
 17.   เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 3 / ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล, Kikugawa miho.   2546.  1
 18.   เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 4 / ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล, Kikugawa miho.   2547.  1
 19.   เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 5 / ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล, Kikugawa miho.   2547.  1
 20.   พูดจีนกลางเป็นเร็ว / พรรณาภา สิริมงคลสกุล ; บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ   2548.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold