สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 217 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Communicating in college classroom /   c1986.  1
 2.   Signals and systems / Mahmood Nahvi. / Nahvi, Mahmood.   2014.  1
 3.   Communications / JAA ATPL Training   c2007.  33
 4.   Telecommunications / Warren Hioki.   c1995.  5
 5.   Signaling system #7 / Travis Russell.   c1995.  1
 6.   Discourse strategies / John J. Gumperz.   1988.  1
 7.   Communications and report / Peter Padget   1983.  1
 8.   Digital communications / John G. Proakis   2001.  5
 9.   Digital communications / John G. Proakis.   c2001.  5
 10.   Digital data communications / Jack Quinn.   c1995.  1
 11.   Optical Communication Systems / John Gowar   1993.  1
 12.   Wireless communications / Andrea Goldsmith   2005.  6
 13.   Oxford preparation course for the TOEIC R test. /   2019.  1
 14.   Digital satellite communications / Tri T. Ha.   c1990.  1
 15.   Digital transmission systems / David R. Smith   1985.  2
 16.   Wavelength division multiplexing / J.P. Laude   c1993.  1
 17.   Wireless communications / Andreas F. Molisch.   c2005.  6
 18.   Wireless information networks / Kaveh Pahlavan   1995.  1
 19.   Telecommunication Cabling Installation / BICSI   c2001.  1
 20.   Fiber optic communications / Joseph C. Palais.   c2005.  1
 21.   Mobile communication satellites / Tom Logsdon.   c1995.  1
 22.   Barron's TOEIC practice exams / Lin Lougheed. / Lougheed, Lin.   2018.  1
 23.   Implementing wireless networks / Martin Nemzow.   c1995.  1
 24.   Introduction to digital communications / Ali Grami. / Grami, Ali.   2016.  1
 25.   Practical cellular and PCS design / Clint Smith.   c1998.  1
 26.   Digital communication systems / by Simon Haykin.   2014.  1
 27.   Introduction to wireless systems / P.M. Shankar.   c2001.  1
 28.   A listening / speaking skills book / Judith Tanka   1996.  1
 29.   Telecommunication and the computer / James Martin   1976.  1
 30.   Wireless security / Praphul Chandra ... [et al.].   c2009.  1
 31.   Microwave and RF wireless systems / David M. Pozar   2000.  1
 32.   Communications technology explained / Mark Norris.   c2000.  1
 33.   Electronic communication systems / George Kennedy.   , c1977.  5
 34.   Electronic communication systems / Frank R. Dungan   c1998.  1
 35.   Electronic communication systems / George Kennedy.   , c1993.  5
 36.   A First look at communication theory / Em Griffin   c2012.  1
 37.   Principles of signals and systems / Fred J. Taylor.   c1994.  1
 38.   Space communications / [by] E. Rechtin [and others]   1963.  1
 39.   Signals and systems / Simon Haykin, Barry Van Veen.   2002, c2003.  9
 40.   Digital communications / Ian Glover and Peter Grant.   2007.  5
 41.   Schaums outlines signals and systems / Hwei P. Hsu.   c2010.  1
 42.   Telecommunications principles / Robert Norman Renton   1962.  2
 43.   Elementary Telecommunication Practice / J.R.G. Smith   1967.  1
 44.   600 essential words for the TOEIC test / Lin Lougheed   2003.  1
 45.   Fiber-optic communication systems / Govind P. Agrawal   1992.  2
 46.   Satellite communications and DBS systems / James Wood   1992.  1
 47.   Pass the TOEIC test : Advanced course. / Miles Craven.   2012.  1
 48.   Telecommunications principles / Renton, Robert Norman   1964.  2
 49.   Fiber-optic communication systems / Govind P. Agrawal.   2010.  2
 50.   Principles of digital communication / Robert Gallager.   c2008.  1

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold