สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 20 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   โลกศิลปะ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.   2542.  1
 2.   การกัดกระจก / วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ   2553.  1
 3.   ศิลปะคืออะไร / จรูญ โกมุทรัตนานนท์   2539.  1
 4.   มรดกช่างศิลป์ไทย / สุรพล ดำริห์กุล.   2542.  1
 5.   ศิลปะภูฎาน = Bhutanese art / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.   2559.  1
 6.   ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรศรีอยุธยา / น. ณ ปากน้ำ   2540.  1
 7.   ศิลปะลายกำมะลอ : ตำราศิลปะไทย / สนั่น รัตนะ   2549.  1
 8.   ศิลปะร่วมสมัยจดหมายเหตุ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.   2538.  1
 9.   รูปศิลาจีนสมัยรัตนโกสินทร์ / มานพ ถนอมศรี เขียน   2536.  1
 10.   ช่างสิบหมู่ = Chang Sip Mu / การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย.   2540.  1
 11.   สมุดข่อย / บุญเตือน ศรีวรพจน์ และ ประสิทธิ์ แสงทับ ผู้รวบรวม   2542.  1
 12.   นำชมศิลปกรรมตามวัด : (วัดในกรุงเทพมหานคร) / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.   2542.  1
 13.   ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมล้านนา / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.   2540.  1
 14.   การคิดเป็นภาพ = Visual thinking : empowering people & organizations through visual collaboration / Willemien Brand, เขียน ; ภาวินี เจือติระรักษ์, แปล. / แบรนด์, วิลเลมเมียน   2562.  1
 15.   ศิลปกรรมไทย : พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด เรือนไทยภาคกลาง (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)   2541.  1
 16.   ปราสาทหินและทับหลัง / [บรรณาธิการโครงการหนังสือชุดมรดกไทย หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์]   2542.  1
 17.   ศิลปะอาเซียน : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน = Asean art : Indonesia, Malaysis, Philippines, Singapore and Brunei / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.   2558.  1
 18.   เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง / [คณะบรรณาธิการ โครงการหนังสือชุดมรดกไทย ภุชชงค์ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช, อดุลย์ หงษ์จินตกุล]   2542.  1
 19.   68 ดวงใจถวายพระพร ธ ผู้ครองใจไทยทั่วหล้า : นิทรรศการจิตรกรมขนาดเล็ก ครั้งที่3 ชุด "แปรงป้าย ปรายฝัน" ณ แกรนด์ฮอล์ ศูนย์การค้าริเวอร์วิตี้ 18 ธันวาคม 2550 - 6 มกราคม 2550 = 3rd Mini Painting Exhibition "Painting the imaginary dream" 68 Artists all one for the King   2550.  1
 20.   นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย : ไทย-ญี่ปุ่น 18-26 มกราคม 2554 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเมืองโตยาม่า จังหวัดโตยาม่า ประเทศญี่ปุ่น และ เดือนพฤษภาคม 2554 ณ หอศิลป์วังหน้า กรุงเทพมหานคร = comtemporary arts exhibition Thai-Japan / จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ กระทรวงวัฒนธรรม   [2554?].  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold