สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 66 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Brush up on your English / Monnipha Somphong.   2553.  1
 2.   เข้าใจใช้คำพ้อง = Homo English focus / My-Pin. / My-pin.   2557.  1
 3.   Prepositions 3 ขั้น / จรรยา อิทร์อ๋อง   ม.ป.ป  1
 4.   ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง / เศรษฐวิทย์. / เศรษฐวิทย์.   2555.  1
 5.   ภาษาอังกฤษในสำนักงาน / เปรมจิต บีท   2549.  1
 6.   ความลึกลับของภาษาอังกฤษ / by David Noel Bradshow.   2527.  1
 7.   พูดอังกฤษจากจินตภาพ (Mind Map English) เข้มข้น / P.P.P.   2556  1
 8.   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 / วัชรพร นิ่มนวล   2542.  1
 9.   จับภาษามาหากิน = Impact expressions at work / เศรษฐวิทย์. / เศรษฐวิทย์.   2553.  1
 10.   เก่งอังกฤษพิชิตใจ / มณเฑียร ภาตะนันท์   2549.  1
 11.   เพิ่มคะแนน conversation GAT O-NET / ภูวิท ฤกษ์ธนวัฒน์   2553.  1
 12.   เก่งอังกฤษเพื่อสมัครงาน / เกษรา สมันนะ.   2552.  1
 13.   สนทนาภาษาอังกฤษ 1000 ประโยค / แสงระวี ทองดี   2548.  1
 14.   ร้อยแบบสนทนาภาษาอังกฤษ / นาฎยา วิพุธศิริ   2547.  1
 15.   Quick English ภาษาอังกฤษ พูดเลย / พิศมร อภิชาตะพงศ์.   2557.  1
 16.   เก่งอังกฤษนอกกรอบกับ Mind map slang / ทีม Life Balance, เขียน.   2556.  1
 17.   30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา / B TEAM. /   2558.  1
 18.   สนทนาอังกฤษลัดทันใจ / รัตนา ไศลทอง, บรรณาธิการ   2551.  1
 19.   เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน / Finman และณัฐวิภา วิริยา. / ฟินแมน.   2558.  1
 20.   ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในหนังฝรั่ง = English on film / Andrew Biggs   2550.  1
 21.   วิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง / แอนดรูว์ บิ๊กส์   2549.  1
 22.   Everyday easy English : สำหรับบุคคลทั่วไป / รวบรวมโดย เจตนาพร   2542.  1
 23.   Mind map English พูดอังกฤษจากจินตภาพ / ฐนิสา ชุมพล, บรรณาธิการ. /   2558.  1
 24.   สำนวนจัดเต็ม สแลงจัดหนัก = English idiom and slang / อัลเบอท ปอทเจส   2556.  2
 25.   ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน = Speak English for AEC / สุรีรัตน์ ทองอินทร์. / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.   2556.  1
 26.   ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน = Office English / สุธิดา วิมุตติโกศล   2548.  1
 27.   ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท / คริสโตเฟอร์ ไรท์   2550.  2
 28.   ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท / คริสโตเฟอร์ ไรท์   2550.  2
 29.   พูดจาภาษาอังกฤษสไตล์ธุรกิจ = Business English / โดย อิทธิ ฤทธาภรณ์   ม.ป.ป.  1
 30.   ภาษาอังกฤษดี งานดี อนาคตดี = Easy English for job seeker / กองบรรณาธิการ Book cafe. /   2555.  1
 31.   ฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษ Step by step English / ม.ล. ฐนิสา ชุมพล.   2556.  1
 32.   พูดอังกฤษทั้งวันทั้งคืน = 24-hour English / ครูมอส ศรัณญู อินทร์อุริศ   2557.  1
 33.   พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional English speaking at work / สุรีรัตน์ ทองอินทร์   2551.  1
 34.   ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน = Business English / บรรณาธิการ ม. ล. ฐนิสา ชุมพล.   2559.  1
 35.   หัดพูดอังกฤษเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว / ทัศนีย์ สารการโกศล   2545.  1
 36.   Daily Englishconversation = สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / ทิพย์ธิดา บุตรฉุย.   2555.  1
 37.   50 สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย = 50 interesting places in Thailand (English-Thai) / สุวัจนี พาแรงคิโอ.   2548.  1
 38.   ฝึกสนทนา 4 ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน (จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น) / B Team. / บี ทีม.   2557.  1
 39.   ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง = English for tourist / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ   2549.  1
 40.   English conversation in daily life พูดอังกฤษไม่ติดอ่าง / กองบรรณาธิการนิตยสารไอเก็ตอิงลิช. /   2557.  1
 41.   พูดอังกฤษเป็นเร็ว 1 / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิริพันธุ์   2547.  1
 42.   พูดอังกฤษตามสถานการณ์ = Speak English in situations / [ผู้เขียน ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์]   2550.  1
 43.   ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง เล่มเดียวเที่ยวรอบโลก / โดย ยุวนาฏ คุ้มขาว   2553.  1
 44.   พูดอังกฤษธุรกิจ = Business english / แสงระวี ทองดี ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ.   2548.  1
 45.   พูดอังกฤษนอกตำรา = Forgotten English conversation / กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ, ม.ล.ฐนิสา ชุมพล.   2555.  1
 46.   พูดอังกฤษ ฉบับพื้นฐาน = Basic conversations / อภิญญา ธโนปจัย, สาธินี สาดบุญสร้าง เขียน.   2559.  1
 47.   พจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ (ฉบับมาตรฐาน) = Dictionary of english idioms (standard edition) / ธง วิทัยวัฒน์   2546.  1
 48.   Conversation สำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ และ กัมพล คุณาบุตร.   2543.  1
 49.   พูดอังกฤษดีมีงานทำ : บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน = English for career :conversation for various working situations / Arisia.   2556.  1
 50.   ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว / LiveABC ; ผู้แปล ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์. / LiveABC.   2563.  1

12NextLast ... 2
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold