สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 30 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Fast-Track TOEIC listening / สุทิน พูลสวัสดิ์.   2555.  1
 2.   รู้ทัน... สันดาน Tense / เฑียร ธรรมดา.   2552.  1
 3.   Redesigned TOEIC grammar & reading tests / ภาณุ ปรัชญะวิสาล.   [2553?]  1
 4.   พิชิต TOEIC 900++ / ผู้เขียน ณัฐวิกา วิริยา.   2557.  1
 5.   ภาษาอังกฤษธุรกิจ / สุรพันธ์ ยิ้มกล่ำ.   2541.  1
 6.   เก่งอังกฤษเพื่อสมัครงาน / เกษรา สมันนะ.   2552.  1
 7.   Grammar ไม่น่าเบื่อ / พจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์   2554.  1
 8.   Quick English ภาษาอังกฤษ พูดเลย / พิศมร อภิชาตะพงศ์.   2557.  1
 9.   คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์ / นเรศ สุรสิทธิ์.   2558.  1
 10.   เรียนภาษาอังกฤษจากตลกฝรั่ง / กัมพล คุณาบุตร.   2533.  1
 11.   สนทนาอังกฤษลัดทันใจ / รัตนา ไศลทอง, บรรณาธิการ   2551.  1
 12.   ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในหนังฝรั่ง = English on film / Andrew Biggs   2550.  1
 13.   TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก = Essential grammar for the TOEIC test / ธนภัทร ภวชโลทร.   2556.  1
 14.   ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน = Speak English for AEC / สุรีรัตน์ ทองอินทร์. / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.   2556.  1
 15.   ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท / คริสโตเฟอร์ ไรท์   2550.  2
 16.   ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท / คริสโตเฟอร์ ไรท์   2550.  2
 17.   เอา Idioms และ Phrasal verbs มาใช้กันเถอะ = Essential idioms and phrasal verbs / เศรษฐวิทย์.   2558.  1
 18.   เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ / ศิตา เยี่ยมขันติถาวร.   2557.  1
 19.   ฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษ Step by step English / ม.ล. ฐนิสา ชุมพล.   2556.  1
 20.   ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย = English for research writing / กันยารัตน์ เกตุขำ.   2556.  2
 21.   ไวยากรณ์อังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์ = Linguistic grammar of English / ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์.   2555.  1
 22.   เตรียมสอบ CU-TEP Chulalongkorn University Test of EnglishProficiency : ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Sutin Poolsawad.   2553.  2
 23.   จะเป็นแอร์ สจ๊วต ไกด์ ค้าขายกับฝรั่ง ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ได้ / สมบูรณ์ มานะศิริ   2550.  1
 24.   พูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง = Speak English 140 hours / อิสรีย์ แจ่มขำ, เรียบเรียง ; กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส. / อิสรีย์ แจ่มขำ.   2555.  1
 25.   English@Work คู่มือมนุษย์ออฟฟิศ Speak English แบบมือโปร / Park Myung-Soo and Lee Jin-Kyn : เขียน ; ลัดดาวัลย์ สัตตธรรมกุล : แปล. / ปาร์ค, มยอง ซู.   2560.  1
 26.   สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 2 = Chart Book 2 Understanding and Using English grammar / เบตตี ซรัมพเฟอร์ อาซาร์ ; บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์,แปล.   2557.  1
 27.   เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน = Foundation English / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   2542.  1
 28.   ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening) / เขียนโดย อีคีแทก ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง ; บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อ. /   2563.  1
 29.   ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC (Reading) / เขียนโดย อีคีแทก ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง, กานต์กัลป์ บุญเลิศเหมานนท์ ; บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อ. /   2563.  1
 30.   4000 คำศัพท์และประโยครอบตัวหนูน้อย / ผู้เขียน, กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ; เรียบเรียงเนื้อหา, ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล ; บรรณาธิการ, ประไพ ภูงามเชิง.   2558.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold