สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 11 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง / เศรษฐวิทย์. / เศรษฐวิทย์.   2555.  1
 2.   จับภาษามาหากิน = Impact expressions at work / เศรษฐวิทย์. / เศรษฐวิทย์.   2553.  1
 3.   Quick English ภาษาอังกฤษ พูดเลย / พิศมร อภิชาตะพงศ์.   2557.  1
 4.   เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน / Finman และณัฐวิภา วิริยา. / ฟินแมน.   2558.  1
 5.   สบาย ๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ / งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี   2547.  1
 6.   English conversation in daily life พูดอังกฤษไม่ติดอ่าง / กองบรรณาธิการนิตยสารไอเก็ตอิงลิช. /   2557.  1
 7.   พูดอังกฤษเป็นเร็ว 1 / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิริพันธุ์   2547.  1
 8.   พูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง = Speak English 140 hours / อิสรีย์ แจ่มขำ, เรียบเรียง ; กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส. / อิสรีย์ แจ่มขำ.   2555.  1
 9.   พูดอังกฤษฟิตทุกสถานการณ์ : Perfect English for every situation / Lee Chan-seung, เขียน ; พรรณผกา รุ่งเรือง และ สิริรัตน์ นุ่มฟัก, แปล. / ลี, จัน ซุง.   2558.  1
 10.   คู่มือภาษาอังกฤษ : ฉบับใช้ในพิธีการ หน่วยงาน องค์กร รัฐวิสาหกิจ = โดย Sigmund P. Card, [แปล] นันทา คำนวณศิลป์   [253-]  1
 11.   พูดอังกฤษเป็นเร็ว 2 / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิริพันธุ์ และแสงระวี ทองดี ; บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ   2547.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold