สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 19 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ   2537.  1
 2.   ภาษาอังกฤษในสำนักงาน / เปรมจิต บีท   2549.  1
 3.   จับภาษามาหากิน = Impact expressions at work / เศรษฐวิทย์. / เศรษฐวิทย์.   2553.  1
 4.   เก่งอังกฤษเพื่อสมัครงาน / เกษรา สมันนะ.   2552.  1
 5.   101 business letters II / Michael and Candace Fitzgerald ; เรียบเรียงโดย รชฎาพร.   2538.  1
 6.   จดหมายธุรกิจและบันทึกสั้น / บังอร สว่างวโรรส.   2544.  1
 7.   คู่มือจดหมายธุรกิจ = Great business letters / จรรยา อินทร์อ๋อง   2549.  1
 8.   การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ = Business correspondence / ลำดวน จาดใจดี   2544.  2
 9.   การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ = Business correspondence / ลำดวน จาดใจดี   2545.  2
 10.   จดหมายธุรกิจ ฉบับใหม่ = A new business letter / กิตติ เวชสุภาพงษ์.   2556.  1
 11.   คู่มือจดหมายธุรกิจ / Roy W. Poe ; แปลโดย ฑะณัน จันทรุพันธุ์   2538.  1
 12.   พูดจาภาษาอังกฤษสไตล์ธุรกิจ = Business English / โดย อิทธิ ฤทธาภรณ์   ม.ป.ป.  1
 13.   ภาษาอังกฤษดี งานดี อนาคตดี = Easy English for job seeker / กองบรรณาธิการ Book cafe. /   2555.  1
 14.   ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภท = English for all staff / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี   2543.  1
 15.   พูดอังกฤษธุรกิจ = Business english / แสงระวี ทองดี ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ.   2548.  1
 16.   การโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัว = Business and personal correspondence / นเรศ สุรสิทธิ์   2544.  1
 17.   คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ / ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร.   2540.  1
 18.   พูดจาภาษาอังกฤษสไตล์ธุรกิจ สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ = Business English II / โดย อิทธิ ฤทธาภรณ์   2521.  1
 19.   เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ = English for business / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมาธิราช.   2539.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold