สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 16 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   คุณธรรมของครู / ผกา สัตยธรรม   2544.  1
 2.   พระครูบาศรีวิชัย / ศิวะ รณชิต / ศิวะ รณชิต   2537.  1
 3.   เกาะติดชีวิต Tutor / ติวเตอร์โตโน่.   2558.  1
 4.   ครูยุคปฏิรูป / สมเชาว์ เกษประทุม   2544.  1
 5.   ทางก้าวสู่ครูมืออาชีพ / สำลี รักสุทธี   2544.  1
 6.   ความรู้ความสามารถทั่วไป : ภาคคณิตศาสตร์   2542.  2
 7.   สารพันปัญหาความผิดของครู / สมเชาว์ เกษประทุม   2543.  1
 8.   การศึกษาและความเป็นครูไทย / วิไล ตั้งจิตสมคิด   2544.  1
 9.   การสร้างและการรายงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น / รุ่ง เจนจิต   2540.  1
 10.   เทคนิคการเขียนความชำนาญการเพื่อเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ 3 / สมเชาว์ เกษประทุม   2539.  1
 11.   แนวข้อสอบบรรจุครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั้งภาค ก. และภาค ข. / สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า   [255?].  1
 12.   จริยธรรมในวิชาชีพครู = Ethics of the teachers' profession / วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์, เอมม่า อาสนจินดา.   2559.  1
 13.   คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษา / สายัณห์ ผาน้อย.   2540.  2
 14.   ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช! / วิระยะ ฤาชัยพาณิชย์ และกมลรัตน์ ฉิมพาลี. / วิระยะ ฤาชัยพาณิชย์.   2559.  1
 15.   วิธีพูดและสอนเด็กเพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้-ทั้งที่บ้าน และโรงเรียน / เฟเบอร์ อเดล.   2557.  1
 16.   การเตรียมผลงานวิชาการครูสู่ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ใหม่ / สถาบันพัฒนาความก้าวหน้ากรุงเทพมหานคร   2552.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold