สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 8 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ศิลปะในการแก้ปัญหา / รัสเซล แอล เอคคอฟฟ์   2549.  1
 2.   ปิ๊งด้วยภาพ 2 / แดน โรม ; สีนวล ฤกษ์สิรินุกูล, แปล. / โรม, แดน   2556.  1
 3.   101 วิธีคิดพิชิตปัญหา / Sam Deep & Lyle Sussman ; แปล ฝ่ายวิชาการ Expernet.   2544.  1
 4.   ปิ๊งด้วยภาพ = The back of the napkin / Dan Roam, ผู้เขียน ; สีนวล ฤกษ์สิรินุกูล, ผู้แปล. / โรม, แดน.   2556.  1
 5.   การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา = Problem - based learning / บรรณาธิการ Basanti Majumdar, พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์   2544.  1
 6.   เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ = Problem solving & decision making / ยุดา รักไทย, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์   2546.  1
 7.   ไม่ต้องฉลาดก็อ่านปัญหาได้ขาดกว่าคนอื่น = Businessman no tame no kaiketsuryoku yousei kouza / โคมิยะ คาสุโยชิ ; ทินภาส พาหะนิชย์, ผู้แปล.   2558.  1
 8.   ศิลปะการแก้ปัญหาคณิตศาตร์ = The art and craft of problem solving / Paul Zeiz, เขียน ; ภาณุ ตรัยเวช และ ชีรนุช สมบูรณ์กุลวุฒิ, แปล ; ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์, บรรณาธิการ.   2555.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold