สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 26 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ลับคมภาษา / สุมาลี วีระวงศ์   2542.  1
 2.   นำเสนอให้ปิ๊ง / แดน โรม ; ธนวรรณ นภาศรี. / โรม, แดน.   2559.  1
 3.   อีเมล์ข้ามโลกด้วย Outlook Express / สุธีร์ นวกุล   2545.  1
 4.   ถามให้ถูก พูดให้เป็น / เฟล็ตเชอร์ พีคอค   2551.  1
 5.   วิศวกรรมโทรคมนาคม / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ   2544.  2
 6.   หลักการระบบสื่อสาร / ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ.   2536.  1
 7.   หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ   2551.  1
 8.   เทคนิคการประชาสัมพันธ์ = Public relations technics / วิจิตร อาวะกุล   2541.  1
 9.   Capture your style = ใช้ Instagram ให้ "ปัง" และ "ดังมาก" / Aimee Song, Erin Weinger.   2560.  1
 10.   ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาสื่อสารมวลชน / กาญจนา แก้วเทพ.   2547.  1
 11.   หลักการไฟฟ้าสื่อสาร = Principles of communications / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ.   2558.  1
 12.   การประชาสัมพันธ์ = Public relations : ฉบับสมบูรณ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล   2549.  4
 13.   บริหารงานสู่ความสำเร็จด้วย Microsoft Outlook 2002 / พันธุ์รวี วรสิทธิกุล   [25-?].  1
 14.   หลักการไฟฟ้าสื่อสาร = Principles of communication systems / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์   2541.  2
 15.   เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ = Presentation Techniques / ณัฐพงศ์ เกศมาริษ   2545.  1
 16.   วาทะชนะใจ / โมริยะ ฮิโรชิ เขียน ; ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์ เรียบเรียง   2551.  2
 17.   ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช ... [และคนอื่น ๆ]   2543.  2
 18.   วิธีการทำพีอาร์ด้วยตนเองใน 1 สัปดาห์ / Clair Austin ; [แปลโดย] พนิต กุลศิริ   2538.  1
 19.   ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช ...[และคนอื่น ๆ]   2553.  2
 20.   การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร / ปราณี สุรสิทธิ์.   2557.  1
 21.   การโยงใย : วิธีสร้างสายสัมพันธ์ เพื่อโอกาสทางธุรกิจ / กวี ศรีเวศร.   2542.  1
 22.   พูด คิด ทำ ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้โดนใจผู้รับ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.   2556.  1
 23.   ประชาชาติยุคดิจิตอล = Digital nation / Anthony G. Wilhelm ; แปลและเรียบเรียงโดย เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน   2549.  1
 24.   คู่มือเรียนและใช้งาน Computer network lap / จักรชัย โสอินทร์, เพชร อิ่มคำทอง, คมเดช เผือดผุด.   2558.  1
 25.   ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ = Simple english for nurses & medical professionals / วรณัฐ ปกรณ์รัตน์. / วรณัฐ ปกรณ์รัตน์.   2559.  1
 26.   สื่อมวลชนดลชีวิต = Mass media change my life : สมควร กวียะ   2540.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold