สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


With the media.With the media.With the media.With the media.

ฐานข้อมูล วารสาร


With the media.With the media.With the media.With the media.

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล Search
DATE : 2020-12-21 11:01:43
DATE : 2020-12-21 11:00:05
DATE : 2020-01-21 10:59:11

ขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษาของสบพ. กทม. และ ศฝบ. หัวหิน เข้าใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย EBSCO Open Dissertations ผู้ใช้งานสามารถสแกน QRcode เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันนี้ !!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด โทร. 266

 
More... --> (Click!)
DATE : 2019-12-12 15:07:39

ขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษาของสบพ. กทม. และ ศฝบ. หัวหิน เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO eBooks Academic collection ผู้ใช้งานสามารถสแกน QRcode เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันนี้ !!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด โทร. 266

 
DATE : 2019-08-24 15:16:46

ขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา

เข้าใช้บริการใหม่ของห้องสมุด ฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์ Ookbee

ดยใช้งาน Application ผ่านโทรศัพท์มือถือ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

มาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด โทร 266 

DATE : 2019-05-15 10:28:12

ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการงานพิมพ์ได้ที่ห้องสมุด ง่ายๆ ครบ จบเดียวที่ห้องสมุดค่ะ 

DATE : 2015-05-26 18:44:54

วิธีการสืบค้นทรัพยากร

More... --> (Click!)
DATE : 2013-02-05 13:33:09

ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน มี Facebook แล้วนะคะ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง>>>

http://www.facebook.com/pages/Civil-Aviation-Training-Center-Library/261461187217468

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


More...  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 9,934 Title. ] [ 9,782 Volume. ] [Picture]
 Num.  Title.  Year.  Volume.
 1.   เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ.   2562.
 2.   TOEIC 1,000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ / วโรดม วณิชศิลป์.   2561.
 3.   ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC (Reading) / เขียนโดย อีคีแทก ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง, กานต์กัลป์ บุญเลิศเหมานนท์ ; บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อ.   2563.
 4.   ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening) / เขียนโดย อีคีแทก ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง ; บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อ.   2563.
 5.   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า / พิชญ ดาราพงษ์.   2561.
 6.   วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ = Safety engineering for IE / จิตรา รู้กิจการพานิช.   2561.
 7.   คู่มือสอบ TOEIC เจาะศัพท์ออกสอบบ่อย ฉบับสมบูรณ์ / วโรดม วณิชศิลป์ ; บรรณาธิการ ภูมิ กาญจนพันธุ์.   2563.
 8.   สถิติวิศวกรรม = Engineering statistics / Douglas C. Montgomery and George C. Runger ; แปลและเรียบเรียงโดย, ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และ พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์.   2559.
 9.   เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า = Instrumentation and electrical circuits / พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์.   2562.
 10.   การวิเคราะห์และควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม = Industrial Robot analysis and control / วโรดม ตู้จินดา.   2559.With the media.


With the media.


With the media.


With the media.


With the media.
 Help. | Thai / English | 16.2 Gold