สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


With the media.With the media.With the media.With the media.

ฐานข้อมูล วารสาร


With the media.With the media.With the media.With the media.

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล Search
DATE : 2021-03-17 11:02:36

ขอเชิญชวน อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาทุกท่าน ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Wiley Digital Textbook ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (E-text Books)ที่มีหนังสือเรียนในฐานข้อมูลมากกว่า 17,000 รายการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  โดยสามารถ Search, Note, Bookmark, Highlight, Share, Synchronise และ  Download offline เพื่ออ่านบน  smart devices ได้

สามารถทดลองใช้ได้ ตั้งแต่ วันนี้-31 มีนาคม 2564

โดย Scan QR Code หรือ คลิกที่ภาพได้เลยค่ะ

ซึ่งสามารถการใช้งานภายใต้ IP ของสถาบันการบินพลเรือนเท่านั้นค่ะ

More... --> (Click!)
DATE : 2020-12-21 11:01:43
DATE : 2020-12-21 11:00:05
DATE : 2020-01-21 10:59:11

ขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษาของสบพ. กทม. และ ศฝบ. หัวหิน เข้าใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย EBSCO Open Dissertations ผู้ใช้งานสามารถสแกน QRcode เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันนี้ !!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด โทร. 266

 
More... --> (Click!)
DATE : 2019-12-12 15:07:39

ขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษาของสบพ. กทม. และ ศฝบ. หัวหิน เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO eBooks Academic collection ผู้ใช้งานสามารถสแกน QRcode เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันนี้ !!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด โทร. 266

 
DATE : 2019-08-24 15:16:46

ขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา

เข้าใช้บริการใหม่ของห้องสมุด ฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์ Ookbee

ดยใช้งาน Application ผ่านโทรศัพท์มือถือ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

มาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด โทร 266 

DATE : 2019-05-15 10:28:12

ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการงานพิมพ์ได้ที่ห้องสมุด ง่ายๆ ครบ จบเดียวที่ห้องสมุดค่ะ 

DATE : 2015-05-26 18:44:54

วิธีการสืบค้นทรัพยากร

More... --> (Click!)
DATE : 2013-02-05 13:33:09

ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน มี Facebook แล้วนะคะ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง>>>

http://www.facebook.com/pages/Civil-Aviation-Training-Center-Library/261461187217468

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


More...  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 9,939 Title. ] [ 9,787 Volume. ] [Picture]
 Num.  Title.  Year.  Volume.
 1.   เดือนล่องหน เล่ม 2. / ล.โลกลัลล้า.   2563.
 2.   เดือนล่องหน เล่ม 1. / ล.โลกลัลล้า.   2563.
 3.   เดือนครึ่งเสี้ยว / ล.โลกลัลล้า.   2563.
 4.   The B.E.A.C.H : เธอกับทะเล / Kipuu.   2563.
 5.   Principles of economics / Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster.   2020.
 6.   เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ.   2562.
 7.   TOEIC 1,000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ / วโรดม วณิชศิลป์.   2561.
 8.   ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC (Reading) / เขียนโดย อีคีแทก ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง, กานต์กัลป์ บุญเลิศเหมานนท์ ; บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อ.   2563.
 9.   ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening) / เขียนโดย อีคีแทก ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง ; บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อ.   2563.
 10.   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า / พิชญ ดาราพงษ์.   2561.With the media.


With the media.


With the media.


With the media.


With the media.
 Help. | Thai / English | 16.2 Gold