หัวใจสังคม มัธยมปลาย / ชัย ลาภเพิ่มทวี

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : 300-สังคมศาสตร์
หัวข้อเรื่อง : สังคมศึกษา--ข้อสอบและเฉลย., สังคมศึกษา--การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า : 328 หน้า
บาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง สถานะ
PB000293 300.76 ช436ห 2565 หัวใจสังคม มัธยมปลาย / ชัย ลาภเพิ่มทวี อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000294 300.76 ช436ห 2565 หัวใจสังคม มัธยมปลาย / ชัย ลาภเพิ่มทวี อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000295 300.76 ช436ห 2565 หัวใจสังคม มัธยมปลาย / ชัย ลาภเพิ่มทวี อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
Description
เนื้อหาโดยสังเขป
"Fight for University หัวใจสังคม มัธยมปลาย" เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบระดับมัธยมปลายที่ได้ปรับปรุงเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ เพื่อนักเรียนมัธยมปลายนำไปใช้ประกอบการเรียนในโรงเรียน และการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสนามสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ "ง่าย แน่น ตรง" คือ อ่านง่าย เนื้อหาแน่น ตรงจริง เน้นประเด็นสำคัญโดยใช้อักษรตัวหนาและขีดเส้นใต้ มีการปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ตามหลักสูตรใหม่ และเพิ่มเนื้อหากฎหมายและรัฐธรรมนูญฯ 2560 รวมทั้งมีข้อสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
สารบัญ
1. พระพุทธ์ศาสนา
2. ศาสนาสากล
3. ประวัติศาสตร์ไทย
4. ประวัติศาสตร์โลก
5. โลกศึกษา
6. เศรษฐศาสตร
7. ภูมิศาสตร์
8. กฎหมาย
9. รัฐและการเมืองไทย
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
11. วัฒนธรรมและสังคมวิทยา

MARC Information

020 a : ISBN 
9786169292340 
040 a : Cataloging Source 
Civil Aviation Training Center Library 
041 a : Language 
tha 
082 a : DC Call Number 
300.76 
082 b : DC Call Number 
ช436ห 
082 c : DC Call Number 
2565 
245 a : Title 
หัวใจสังคม มัธยมปลาย / ชัย ลาภเพิ่มทวี 
246 a : Title Statement 
Fight for University 
260 c : Year of publication 
2565 
300 a : Total pages 
328 หน้า 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น