สถิติจัดหางาน 2565

วันที่เผยแพร่ : Oct 04, 2023
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : -
จำนวนหน้า : 250 หน้า
Description
ด้วยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำหนังสือสถิติจัดหางาน ประจำปี 2565
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรม ประจำปี พ.ศ. 2565 และเพื่อให้หน่วยงานของท่าน
ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถคัดลอกลิงก์ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
หนังสือสถิติจัดหางาน ประจำปี 2565 หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดกรมการจัดหางาน (lib.doe.go.th)
หรือเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน (info.doe.go.th) เลือกหัวข้อสถิติเผยแพร่ และเลือกหัวข้อสถิติจัดหางาน
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น