การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา / กมลฉัตร กล่อมอิ่ม

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : 300-สังคมศาสตร์
หัวข้อเรื่อง : การศึกษา--หลักสูตร, สะเต็มศึกษา
จำนวนหน้า : 206 หน้า
บาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง สถานะ
PB000243 375 ก136ก 2562 การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา / กมลฉัตร กล่อมอิ่ม อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000244 375 ก136ก 2562 การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา / กมลฉัตร กล่อมอิ่ม อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000245 375 ก136ก 2562 การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา / กมลฉัตร กล่อมอิ่ม อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
Description
ความเป็นมาสะเต็มศึกษา -- ความหมายและองค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตร -- ทฤษฎีที่สนับสนุนหลักสะเต็มศึกษา -- การจัดการเรียนรู้เขิงรุก -- ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 -- การสร้างหลักสูตรสะเต็มศึกษา -- การออกแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา -- รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา -- การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา -- การวัดผลประเมินผล -- กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165653503 
040 a : Cataloging Source 
Civil Aviation Training Center Library 
041 a : Language 
tha 
082 a : DC Call Number 
375 
082 b : DC Call Number 
ก136ก 
082 c : DC Call Number 
2562 
245 a : Title 
การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา / กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 
260 c : Year of publication 
2562 
300 a : Total pages 
206 หน้า 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น