สรุป Mathematics ม.ปลาย ฉบับเข้าใจง่าย / พิชชากร เนตรนวนิล

สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
หมวดหมู่ : 500-วิทยาศาสตร์
หัวข้อเรื่อง : คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), คณิตศาสตร์--ข้อสอบและเฉลย
จำนวนหน้า : 208 หน้า
บาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง สถานะ
PB000239 510.76 พ638ส 2563 สรุป Mathematics ม.ปลาย ฉบับเข้าใจง่าย / พิชชากร เนตรนวนิล อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000240 510.76 พ638ส 2563 ฉ.2 สรุป Mathematics ม.ปลาย ฉบับเข้าใจง่าย / พิชชากร เนตรนวนิล อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000241 510.76 พ638ส 2563 ฉ.3 สรุป Mathematics ม.ปลาย ฉบับเข้าใจง่าย / พิชชากร เนตรนวนิล อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000242 510.76 พ638ส 2563 ฉ.4 สรุป Mathematics ม.ปลาย ฉบับเข้าใจง่าย / พิชชากร เนตรนวนิล อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
Description
หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 16 บท ทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ซึ่งยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสรุป เนื้อหาให้เข้าใจง่าย เริ่มต้นจากการปูพื้นฐาน อธิบาย concept ยกตัวอย่างที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างโจทย์ท้ายบท ที่มีคำแนะนำและคำอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างเข้าใจที่ถูกต้อง และครบถ้วน

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164492660 
040 a : Cataloging Source 
Civil Aviation Training Center Library 
041 a : Language 
tha 
082 a : DC Call Number 
510.76 
082 b : DC Call Number 
พ638ส 
082 c : DC Call Number 
2563 
245 a : Title 
สรุป Mathematics ม.ปลาย ฉบับเข้าใจง่าย / พิชชากร เนตรนวนิล 
260 b : Name of publisher 
ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ 
260 c : Year of publication 
2563 
300 a : Total pages 
208 หน้า 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น